Usluge

Računovodstvo

Profesionalno vođenje poslovnih knjiga, obračun PDV-a, izrada financijskih izvještaja i komunikacija s nadležnim tijelima za velika i mala trgovačka društva, investicijske fondove, obrte i udruge…

read more
Obračun plaće

Usluga obračuna plaće, drugog dohotka i autorskih honorara, elektronska izrada JOPPD obrazaca te unos naloga za plaćanje za Vaše zaposlenike, izaslane radnike i vanjske suradnike.

read more
Kontroling

Izrada dubinskih analiza poslovanja i dugoročnih poslovnih planova te usporedba ostvarenja u odnosu na planove i budgete…

read more
Porezno savjetovanje

Usluga savjetovanja u vezi svih Vaših pitanja i nesigurnosti koja se odnose na porez na dodanu vrijednost, porez na dobit i porez na dohodak…

read more
Poslovno savjetovanje

Izrada poslovnih i marketinških planova za interne i eksterne potrebe, upravljanje poslovnim procesima, upravljanje projektima, upravljanje ljudskim resursima…

read more
EU fondovi

Priprema Vašeg poduzeća za povlačenje sredstava iz fondova Europske Unije te izrada projektne dokumentacije…

read more
Kako vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas telefonski ili putem e-mail-a…

Zainteresirani ste za naše usluge?