Izrada dubinskih analiza poslovanja i dugoročnih poslovnih planova te usporedba ostvarenja u odnosu na planove i budgete…